Ukázka kresebných, malovaných prací.

více naleznete v rubrice výtvarná tvorba

kresba pomocí rudky a úhlu

kresba pomocí rudky a úhlu

grafická ruční kresba

grafická ruční kresba

fantazijní kresba

fantazijní kresba